Mercado da Estrela

Animación para el “Mercado da Estrela” do Concello de Santiago, hecha a partir de la ilustración facilitada.