A vida faise máis doadaA vida faise máis doada

A vida faise máis doada

Realización de la fotografia, dirección de fotografía, cámara y edición para la campaña A vida faise máis doada Xunta de Galicia · Consellería de Política Social
Campaña A vida faise máis doada. Bono coidado do Programa de Axuda á Natalidade.

Campaña realizada para 100×100 Comunicación.